Üdv, Vendég
Felhasználónév Jelszó: Emlékezz rám

Szabályok

 

A városiasodás elért egy olyan szintet, amikor az egyre több szabadidővel rendelkező polgárság a falak közül a szabad, érintetlen természeti környezetbe kívánkozott, legalább is egy-egy rövid séta, kirándulás erejéig. Az ember társas lény, így maga köré gyűjtötte a hasonló gondolkozásúakat, de még nem szervezetten, csak alkalomszrűen.

1873-ban Döller Antal Tátrafüreden megalakította a Magyarországi Kárpát Egyesületet 180 taggal. Ezt országszerte egyre több helyen követték.

1887. május 15-n Benén (Mátrafüred) Hanák Kolos ügyvéd kezdeményezésére alakult meg 287 taggal a Magyar Kárpát Egyesület Mátra Osztálya. Tagjai megkezdték a Mátra feltárását, kilátók építését, utak jelzését és megindították a „Mátra” c. folyóiratot.

1891. július 6-n Egerben is megalakult a Városháza nagytermében a Magyar Kárpát Egyesület Egri Bükk Osztálya. Elnöke lett dr. Kállay Zoltán főispán. Alapító tagok Eger jeles polgárai: Kandra Kabos, Maczky Valér, dr Bartalos Gyula, ifj Ringelhann Imre, Ledniczky Ipoly, Zalár József, dr Grósz Kálmán, Grónai Sándor, Kovács Kálmán.

Alosztályai: történelmi, régészeti, földtani, természetrajzi, nemzetgazdasági, egészségtani.

A működési területe: Eged-Várhegy - Zsérc – Bogács – Cserépfalu – Hórvölgy –Dédes – Bánvölgy - Sajó völgy – Pétervására – Sirok – Tarnavölgy - Tiszavidék.

1898-ban a tisztújítás után lendületes forrásfoglalás, menedékház, kilátó építés indult (Nagy-eged, Várhegy), több helyen pihenő padok kerültek kihelyezésre és a piros jelzés is elkészült Egerből Miskolcra.

1907-ben léptek ki a Kárpát Egyesületből és Egri Bükk Egyesület néven alakultak ujjá.

1922-ben a Vármegyeház dísztermében mondták ki a Magyar Turista Egyesülethez való csatlakozást. Ekkor lett az ügyvezető dr. Szabó Oszkár árvaszéki elnök. Az ő vezetésével, 15 éves munkával létesültek a menedékházak, kilátók. (Mendek Ferenc főtitkár, Hubay József titkár, Dutka Jenő pénztáros. Elnök lett Isaák Gyula főispán, főrendiházi tag.

1925-ben a Várhegy csúcsa alatti réten építették meg a Várhegyi Túristaház ősét és a kiskápolnát. Fakilátó állt a csúcson dr. Szmrecsányi Lajos érsekről elnevezve. Ház épült a bélapátfalvai Hársas-tető oldalában, amit az egri papnevelő engedett át 30 évi használatra a turistának, amit hálából II. Rákóczi Ferenc rebellis püspökéről Telekesi Istvánról neveztek el.

A korabeli propaganda módszereivel, társas összejövetelekkel, táncestékkel erősítették a létszámot, ami 200 fő körül volt.

1938-ban Török Kálmán prelátus kanonok elnökletével dr. Szabó Oszkár, dr Czekkel Ferenc, Mondok Ferenc, Temesfalvy Antal, Dutka Jenő, dr Csank István volt a vezetőség.

Ez évben volt a Szent István Vándorlás, ami a mai Kék-túra mozgalom kezdete. A II. Világháború 1944. nov.17 – dec.-27 között zúdult végig a megyén, ami romokban hevert. Dec. 18-n Egerben, jan. 2-n, Gyöngyösön alakult meg a Nemzeti Bizottság, de a túrizmus akkor még szóba sem került. Üresen, kifosztva a menedékházak, az utak, közlekedési eszközök használhatatlanok, élelmiszerhiány mindenütt, kijárási tilalom. Még a Dunántúlon

dúlt a háború, mikor az első vonat elindult Eger és Bélapátfalva között. 1947 szeptemberében megindult a hegyi autóbusz közlekedés a Mátrában is.

1944 febr. 26- i Nemzeti Bizottsági gyűlésen köztulajdonná nyilvánítottak minden létesítményt, remélve, hogy így megóvhatják a további fosztogatástól. 1945. május 1-től öt mátrai menedékház fogadhatta a háború utáni „első fecskéket”.

Az MTE Egri Bükk Egylete és a Mátrai Egylet is újjá alakult. Aug. 14- n már Eger és környéke 60 + 80 fővel indított túrát a vasútállomásról a Bükkbe.

1946. aug. 15-n a „Mátra turista értékeiért” tájékozódási versenyt indított az ME a Mátrában.

1945 ápr. 15-n a fürdő - és gyógyturizmus mielőbbi indítása érdekében fogalmaztak meg előterjesztést, amit a főispán is jóváhagyott.

1946. április 3 - i BM rendelet véget vetett a lendületes indulásnak, mert feloszlatta a Mátra Egyletet és „kispolgári ellenség” -nek nyilvánította azokat, akik a Mátrát járták.

Az idegenforgalom fejlődésének azonban nem lehetett gátat vetni. Már aug. 21-n Idegenforgalmi Nap volt Mátraházán, ahol Rónai Sándor kereskedelmi miniszter is felszólalt, majd 25-n szüreti felvonulás volt Gyöngyösön Okt. 8- n a gyöngyösi egylet 4 éves tervet készített és nyújtott be, amit dr. Barna Sándor polgármester hagyott jóvá. Egerben pedig dr. Korompai János vármegyei főjegyző.

1947. márc. 20- n Gerő Ernő közlekedési miniszter mégis feloszlatta a ME-t.

Az Egerben járt angol vendégek csodálattal szemlélték a Líceum könyvtárát és sürgették a múzeum mielőbbi megnyitását.

1948 ápr. 28 -30 Mátrai Idegenforgalmi Szövetség alakult az új polgármester dr. Fülöp bemutatta az újjáépítést Gyöngyösön és a Mátrában, és kézbe vette a Mátra Egylet szervezése ügyét, pedig akkor már a két munkáspárt egyesülése után jelenős politikai változás jött.

1949. május 1- n a ME volt tagjai megalakították a Gyöngyösi Munkás Turista Egyesületet, de ez is feloszlott 1949 telén (ezt már a megalakult Városi Tanács szüntette meg, mert „reakcióssá vált”.)

Az egriek 1947. szept. 2- n a Budapesti Természetbarát Hét rendezvényén Dancza Jánossal és Kolacskovszky Lajossal képviseltetve magukat számoltak be az újjáéledt egyesületi életről.

1948. aug. 7- n megalakult a Magyar Természetbarát Szövetség, melybe a TTE- t beolvasztották.

A Rajk féle rendeletet nem vonták vissza és így Danczék az egri természetjárást Egri Természetbarát Bizottság néven vitték tovább, de az 1950 –es évben szervezett városi tanács ezt a tevékenységet is hosszú évekre megakasztotta. Ezt a háború utáni túrizmus hőskorának lehet tekinteni, mert a mostoha politikai viszonyok között is eredménnyel küzdöttek a természetjárás tömegmozgalommá fejlesztéséért.

Egerben az 1975-ben elhunyt Vida Gyula érdeme, hogy lelket tudott önteni a sporttársaiba. Őrizték értékeik megmaradt részét. Bánkúti gondnoksága idején is ott volt a bükki turisztika központja. Síző, barlangkutató, oktató élete példamutató. Emléke ma is él.

1954-től dr Lénárt János az internálása után ismét taníthatott a Gárdonyi Géza Tanítóképzőben. A cserkészvezetői, táborozási gyakorlati ismerete hamar a Természetbarát Bizottság vezetői közé emelte. 1971-ig volt a Szakbizottság főtitkára. Az ő irányítása alatt szereztek sportvezetői ismereteket, gyakorlatot, akik máig vezetik a megye természetjáró mozgalmát.

Ő lett a megalakult Heves Megyei Úttörő Elnökség Túra-Táborozási Szakbizottság vezetője. Az Ipari üzemek, szakszervezetek keretében sorra alakultak a természetbarát szakosztályok.

1965-ben megindult a Hevesi Tájak szerkesztése, melynek a dec. 31. –i összesítése szerint 30 üzemi szakosztálya 1246 fővel, 17 iskolai szakosztálya 513 fővel szerepelt. Összesen: 47 szakosztály, 1759 fő taggal működött a megyénkben. A tevékenység széleskörű, mert a tájékozódási futás szakágat is felölelte. Versenyek, kupák, képzések, vizsgáztatás, technikai munka, természetvédelem, klubesték, ünnepségek, szakági mozgalmak, versenyek megyeszerte. (Meteor, Villamosipari stb találkozók, versenyek).

1966. jan- ban az elnökség:

 

  • dr. Gyulay László, elnök
  • Diviaczky Gyula, eln.h.
  • Martus Ferenc, turabiz.
  • dr Lénárt János, főtitkár
  • Miklós István, titkár
  • Csépány Ferenc, technikai munka
  • Denk Margit, ifjúsági munka
  • Zbiskó Ernő, propaganda munka.

 

Az egyesületek túristaházait államosították és a Túristaházakat Kezelő Vállalat kezébe kerültek. Mégis számtalan olcsó szálláshely állt a bakancsosok rendelkezésére. Itt rendezték versenyeiket, klubestjeiket, táboraikat, továbbképzéseiket. (Tardos, Bélkő, Várkút, Szilvásvárad, Felsőtárkány, Bánkút, Lajosháza, Mátraháza, Mátrafüred, Sástó, Vörösmarty, Vadvirág, Parád)

1975-ben szűnt meg a vállalat és kerültek a házak különböző vállalatok kezelésébe, vagy elhagyták, mint a várkúti házat.

Nagyon hosszú lenne felsorolni a napjainkig tartó történetet. Azok nevei és érdemei, akik sokat tettek a megye természetjárásáért, megörökítésre kerültek a mátrai Kiskőnél és a Várkúti Turistaház előtti réten felállított emlékoszlopon és a házban kifüggesztett emlékkönyvben. Emléküket a versenyekben, táborokban, emléktúrákban is őrizzük, amit róluk neveztünk el.

A részletes történeti ismertető megtalálható a Hevesi Tájak 43 éves gyűjteményében, a szövetség Irattárában, ami minden kedves éreklődő rendelkezésére áll.

 

Ugrás fórumhoz

Az oldal megjelenítéséhez szükséges idő: 0.09 másodperc

Legfrissebb hírek

Megyei Szövetségek elérhetőségei

Baranya megye tth.klara@t-online.hu

Bács-Kiskun megye bkarcsi@t-online.hu

Békés megye atek53@t-online.hu

B-A-Z megye hegyitura@eszaktura.hu

Csongrád megye kovacsbalazsster@gmail.com

Fejér megye info@fejer-tura.hu

Hajdú-Bihar megye hajdutura@upcmail.hu

Jász-Nagykun-Szolnok megye vajkodon@gmail.com

Komárom-Esztergom megye ivvtata@gmail.com

Nógrád megye info@zute.hu

Pest megye tbaratpest@freemail.hu

Somogy megye smsport@enternet.hu

Szabolcs megye tirpakturista@tirpakturista.hu

Tolna megye tolnaiturista@freemail.hu

Vas megye vastermszetbarat@t-online.hu

Veszprém megye vmtsz@citromail.hu

Zala megye zmtbsz@gmail.com

Megosztás
Partnereink

Az Egererdő Zrt. közjóléti tevékenysége és erdei iskolája.

 

Eseménynaptár