Az MTSZ Kitüntetési Szabályzata

Az MTSZ Elnökségének döntése értelmében az évente adományozható kitüntetések feltételei és formái a következők:

 1. A felterjesztések határideje minden év március 31. (A megyei szövetségbe január 31.!)
 2. Kitüntetési javaslatot csak a kiadott formanyomtatványon (lásd Adatlap!) lehet benyújtani. Kivétel: Természetbarát Emlékérem.
 3. Az adatok valódiságát legalább két természetjáró szervezet vezetője (helyettese) aláírással és bélyegzővel köteles igazolni. Az egyiknek a megyei (kerületi) szövetségnek kell lennie!
 4. A kitüntetés átadására a Természetjárók Napja központi ünnepségen kerül sor. Kivétel: Természetbarát Emlékérem.
 5. A helyszínen át nem vett kitüntetés valamelyik felterjesztőhöz való eljuttatásáról az MTSZ központja gondoskodik.
 6. A kitüntetéshez pénzjutalom nem tartozik.
 7. A kitüntetett a kitüntetés átvételére történő utazásnál útiköltség-térítésben részesül.
 8. Csak a felterjesztett kategóriában lehet elbírálni a javaslatokat.
 9. Az el nem fogadott javaslatokról – indoklással – az MTSZ központ írásban értesíti a felterjesztőket.
 10. Az el nem fogadott javaslat (személy) bármely kategóriában ismét javasolható a következő időszakban.
 11. Ugyanaz a személy 5 éven belül ismételten nem tüntethető ki.
 12. Adathiányos javaslattal a Bíráló Bizottság nem foglalkozik.
 13. Egy személy csak egy fajta kitüntetésre terjeszthető fel.
 14. Kitüntetésre csak MTSZ tag javasolható. Kivétel: Természetbarát Emlékérem.
 15. A fokozatok odaítélése szakágaktól független.
 16. A kitüntetettekről az MTSZ központjában naprakész nyilvántartást kell vezetni.
 17. A szabályzat, a kategória-leírás és az adatlap az MTSZ központjában, a megyei és kerületi bizottságoknál/szövetségeknél szerezhetők be.
 18. A természetbarát szervezetek jubileumi évfordulóira adományozható emlékérem kérelmét – a többi kitüntetési formától eltérően – legalább fél évvel az esedékesség előtt kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

A szervezet történetének és természetbarát tevékenységének rövid leírását (legfeljebb 2 oldal), az alapítástól - esetleg az elődszervezet, vagy jogelőd tevékenységét is beleértve -  napjainkig,
Az alapító okirat, vagy egyéb igazoló dokumentum másolatát,
A jubileumi ünnepség (közgyűlés) időpontját és helyszínét.

Évente adományozható kitüntetések

Természetjárás fejlesztéséért „Arany” fokozat

A természetjárás fejlesztése érdekében kifejtett komplex tevékenységért.
Legalább 25 éves aktív tevékenység
Túravezetői, túrázói minősítés megléte
Hazai és nemzetközi túrák, túramozgalmak szervezése
Testületben végzett munka (testületi tagság, vezetői tevékenység) minimum 12 évig
Oktatási, nevelési feladatok ellátása
Évente legfeljebb 3 db adható ki.

Természetjárás fejlesztéséért „Ezüst” fokozat

A természetjárás fejlesztése érdekében kifejtett komplex tevékenységért.
Legalább 15 éves aktív tevékenység
Túravezetői és túrázói minősítés megléte
Testületben végzett munka (testületi tagság, vezetői tevékenység) minimum 8 évig
Oktatási, nevelési tevékenység
Évente legfeljebb 5 db adható ki

Természetjárás fejlesztéséért „Bronz” fokozat

A természetjárás fejlesztése érdekében kifejtett komplex tevékenységért.
Legalább 10 éves aktív tevékenység
Túravezetői vagy túrázói minősítés megléte
Aktív szervezőmunka
Oktatási, nevelési tevékenység
Évente legfeljebb 10 db adható ki

Dr. Thirring Gusztáv Emlékérem

Kimagasló természetjáró irodalmi, ismeretterjesztő tevékenységért.
Legalább 5 éves folyamatos publicisztikai tevékenység (mikor, mit, hol? Részletes felsorolással)
Évente legfeljebb 2 db adható ki.

Czárán Gyula emlékérem

Kiemelkedő technikai munkáért
Legalább 5 éves folyamatos tevékenység (útjelzések, turistalétesítmények karbantartása, térképészeti munka)
Évente legfeljebb 5 db adható ki.

Dr. Téry Ödön Emlékérem

Kimagasló szervezési tevékenységért
Legalább 5 éves folyamatos tevékenység túrák, táborok, események szervezésében
Évente legfeljebb 5 db adható ki

Gábor Ignác Emlékérem

Legalább 5 éves folyamatos tevékenység, melyet az iskolás korosztály körében a természetjárás megszerettetése érdekében fejt ki
Évente legfeljebb 3 db adható ki

Dr. Pápa Miklós Emlékérem

A túravezető képzés területén kifejtett kimagasló tevékenységért
Legalább 5 éves folyamatos tevékenység (mikor, hol, mi? Részletes felsorolással.)
Évente legfeljebb 2 db adható ki

Természetbarát emlékérem (plakett)+oklevél

Kitüntetés természetbarát szerveztek részére

A szervezet jubileumi évfordulóin (10, 25, 50, 75, 100 év) igény szerint
Egyéb kiemelkedő tevékenység alapján, évente legfeljebb 1 db adható ki

A természetbarát mozgalmat kiemelkedő módon segítő szervezet vagy egyén részére, amely/aki nem a szövetség keretein belül fejti ki tevékenységét.

Évente legfeljebb 2 db adható ki

És akikről a plaketteket elneveztük…

Czárán Gyula (1847-1906)

Hármójuk közül talán Ő a legkevésbé ismert személyiség. Egy örmény származású Bihar megyei földbirokos volt, aki birtokainak jövedelmét, illetve annak nagy részét a Bihar-hegység feltárására, utak, létrák, kilátók, jelzések létesítésére fordította. Szinte egész életét a természetjárásnak szentelte. Külön ezért iratkozott be felnőtt fejjel Selmecen egyetemre, amit sikeresen elvégzett. A nevét viselő emlékplakettet a technikai munkában kimagaslóknak adományozhatjuk.

Dr. Téry Ödön (1856-1917)

Orvos. Nem csak gyakorlati turista, hanem kiváló szervező is. Több tátrai első megmászása mellett, jelentős szerepe volt a selmecbányai turista életben, majd a Magyar Turista Egyesület megszervezésében és vezetésében, a hazai középhegységi túrázás elterjesztésében. A nevét viselő emlékplakett a természetjáró szervező munkában kifejtett kiemelkedő tevékenységért adományozható.

Dr. Thirring Gusztáv (1861-1941)

Statisztikus. A hazai turistakalauz irodalom legnagyobbja. Író és szerkesztő. A szövetségi gondolat élharcosa. Neve egybeforrott a Turistaság és Alpinizmus kiadó által a két háború között megjelentett útikalauz sorozattal, amelynek nemcsak megálmodója, hanem gondos kivitelezője is volt. A nevét viselő emlékplakett természetjáró irodalmi munkásságért adományozható

 

Legfrissebb hírek

Megyei Szövetségek elérhetőségei

Baranya megye tth.klara@t-online.hu

Bács-Kiskun megye bkarcsi@t-online.hu

Békés megye atek53@t-online.hu

B-A-Z megye hegyitura@eszaktura.hu

Csongrád megye kovacsbalazsster@gmail.com

Fejér megye info@fejer-tura.hu

Hajdú-Bihar megye hajdutura@upcmail.hu

Jász-Nagykun-Szolnok megye vajkodon@gmail.com

Komárom-Esztergom megye ivvtata@gmail.com

Nógrád megye info@zute.hu

Pest megye tbaratpest@freemail.hu

Somogy megye smsport@enternet.hu

Szabolcs megye tirpakturista@tirpakturista.hu

Tolna megye tolnaiturista@freemail.hu

Vas megye vastermszetbarat@t-online.hu

Veszprém megye vmtsz@citromail.hu

Zala megye zmtbsz@gmail.com

Megosztás
Partnereink

Az Egererdő Zrt. közjóléti tevékenysége és erdei iskolája.

 

Eseménynaptár