Túraajánlatok a Mátrában

LOMBHULLATÁSI TÚRA

 A Heves Megyei Természetbarát Szövetség ez évben is megrendezi a

 

 

LOMBHULLATÁSI  TÚRÁJÁT, ÜNNEPSÉGÉT  ÉS  ELMÉLETI VERSENYÉT

 

 

Időpont:      2014. október 19 vasárnap, 11.00 óra

 

Helye:          Várkúti turistaház előtti térség

 

A programot és a helyszint minden túrázó egyénileg közeliti meg, de csatlakozhat a  Bükki V.M. túrájához, mely 8.00 órakor indul Egervár állomástól, Pápista László vezetésével.

 

Útvonal:      Egervár állomás – Eged - Bikk-bérc - Várkút.

 

Az ünnepség keretében átadásra kerülnek minősítő és egyéb jelvények, kitüntetések.

 

2005 évben avattuk turista emlékoszlopunkat, melynek 9. évfordulóján az oszlopot új emlékszalaggal látjuk el elődeinkre emlékezve.

 

Az ünnepséget elméleti verseny zárja TOTO formájában. A TOTO témája: Jelenlegi jelvényszerző túráink megyénkben. ( Felkészülés – a megye természetjárásáról szóló könyv segítségével, vagy a szövetség honlapja alapján – www.hevesmtsz.hu )

 

Hazautazás:  egyénileg.

 

Öltözet az időjárásnak megfelelően.

 

Szeretettel várunk minden természetet kedvelő természetbarátot.

 

 

 

 

Eger, 2014. október 10.

 

 

                                                           Heves Megyei Természetbarát Szövetség

 

Mátraszentimrei körséta

Útvonal: Mátraszentimre – Mátraszentlászló – Ágasvár – Fallóskút – Bagolyirtás - Mátraszentimre

Táv: 12 km; Szint: 280 m

Útjelzés: kék kereszt, kék sáv, piros kereszt, piros sáv, zöld sáv, (zöld kör), zöld kereszt, zöld háromszög, zöld sáv

Sétánk Mátraszentimre autóbusz megállótól ( kápolnától ) indul északi irányban, a kék kereszt turista jelzésen. Érintjük a Nárád hotelt, majd keresztezzük a műutat. A három falu templománál megnézzük a csikos követ, és beérünk Mátraszentlászló üdülő területére. Itt csatlakozunk az országos kék sáv jelzéshez és északi, majd nyugati irányban áthaladunk Mátraszentistván üdülőhely telepén. Mindenütt kék sáv jelen haladva, a Mátrabérc oldalában érintjük a Szamárkövet, majd továbbhaladva az ágasvári turistaháznál pihenünk meg. Tovább déli irányban a piros kereszt jelzésen haladunk a Csörgő-patak völgyéig. Innen a piros sáv jelzést követve észak-keletnek fordulunk és a Fiúsom-patak találkozásánál elérjük a zöld sáv turista jelzést. Ezen az úton délkeleti irányban, a patak völgyén felfelé, erős emelkedőn érjük el Fallóskút üdülőhelyet. A zöld kör jelen kisétálunk a Szentkúthoz, majd tovább a zöld kereszt jelzésen déli irányban a zöld háromszöget érintve sétálunk Bagolyirtás területére. A zöld háromszöget elhagyva, a zöld sávon visszaérünk Mátraszentimre kiindulási pontjára. Az autóbusz megállótól menetrendszerinti járatokkal érhető el Galyatető, Gyöngyös, és Budapest.

 

Galyatetőről induló túrák

Galyatetői séta I.

Útvonal: Galyatető – Csór-hegy - Parádsasvár

Táv: 9 km; Szint: 100 m

Útjelzés: sárga sáv, piros kereszt, kék kereszt, piros sávSétánk a Galyatető Nagyszálló előtti autóbusz megállótól indul, keleti irányban, a sárga sáv és az országos kék jelzés nyomvonalán. 200 m után a tisztásra kiérve a piros kereszt jelzésű Martalóc gerincen haladunk a Szépkilátó felé. A műút keresztezésénél gyönyörű kilátás nyílik észak-kelet felé. A műutat keresztezve a piros kereszt jelzésről a kék kereszt jelzésre térünk, és hamarosan elérjük a Nagy-Lipót tisztását, ahol ismét gyönyörű panoráma tárul elénk. A kék kereszt jelzést követve a műúttal párhuzamosan haladunk a Vércverés, Bagolykő, Csór-hegy nyergében, ahonnan mindkét irányban nagyon szép a kilátás. A Csór-hegyről a kék keresztet követve a 24-es műút Mátranyereg találkozásában átérünk a piros sáv turista jelzésre. Pár száz métert a műúton, majd a tölgy és bükkös erdőben, északi irányban, hosszú lejtőn érünk Parádsasvárra. Látnivaló a kastélykert és szálló, és csevice-forrás. A 24-es fordulójában autóbusz megállótól menetrendszerinti járattal térhetünk vissza kiindulási pontunkra.


Galyatetői séta II.

Útvonal: Galyatető – Mátraszentistván – Ágasvár – Csörgő-lyuk – Mátraszentlászló - Galyatető

Táv: 16 km; Szint: 300 m

Útjelzés: kék sáv, sárga sáv, sárga kereszt, kék sáv, piros sáv, zöld négyszög, zöld kereszt, kék sáv, sárga sáv, kék sáv

Sétánk a Galyatető Nagyszálló előtti autóbusz megállótól indul, nyugati irányban az országos kék sávjelzés nyomvonalán. Felsétálunk a Péter-hegyesi kőkilátóhoz és a gerincen haladunk az ősbükkösök között a biatlon lőtér felé. A lőtér után az üdülőtelepet elhagyva fenyves erdőben mindenütt a gerincen haladunk a csillagvizsgálóig. A csillagvizsgáló bejárata után észak-nyugatnak fordulunk a kék sáv jelzésen, majd a sípályát keresztezve beérünk Mátraszentlászló üdülőtelepre. A telepen elhagyjuk az országos kék jelzést, és északi irányban a sárga sávon kiérünk a Vöröskő kilátóhoz. Nagyon szép a kilátás. Innen tovább nyugati irányban a sárga kereszt jelzést követjük Ágasvár irányába. Keresztezzük a sárga és zöld sávjelzéseket, majd a Kis-kő előtt visszatérünk az országos kék sávjelzésre. Ezen a jelen nyugati irányban, a hegy gerincét követve érintjük a Szamár-követ. (Szép kilátás észak-keletre) Innen igen meredek kék háromszög jel vezet fel Ágasvárra. A könnyebb utat választva az országos kéken haladunk tovább az ágasvári turistaházig. Rövid pihenő után déli irányba haladva, a dózer utat keresztezve, a piros sáv jelzésen érjük el a zöld négyszög útvonal jelzést. Nehéz terepen közelíthető meg erről az útról a Csörgő-lyuk bejárata. A zöld négyszögön a Csörgő-patak völgyében keleti irányban haladva érintjük a Csörgőmalom rétet és a régi üveghuta helyeket. A Csörgő és Gedeon-patak találkozásában letérünk a zöld négyszög jelről és a Hutahely-patak völgyében a zöld kereszt jelzésen jutunk Mátraszentistván üdülőhely területére. Pihenőhely a Vidróczki csárdában. A csárda előtt lévő autóbusz megállótól menetrendszerinti járatokkal érhetjük el Galyatetőt. Ha erővel még bírjuk, az országos kék jelzésen keleti irányban átsétálunk Mátraszentlászlóra, majd a Nárád-tető magasságában áttérünk a sárga sáv jelzésre. Meredek hegyoldalban, nagyon szép erdőben az északi oldalon Piszkés-tetőn lévő csillagvizsgáló alatt emelkedünk fel a Galyatetőre vezető gerincútra. A biatlon lőtér előtt ismét elérjük az országos kék sáv jelzést és ezer méteren belül elérjük kiindulási pontunkat a Nagyszálló épületét.

 

Parádfürdőről induló túrák

Parádfürdői körséta I.

Útvonal: Parádfürdő – Veresbérc – Csiklósd-kút – Ilona-völgy – Pálbükki nyereg – Pál-bükki-patak szurdoka – Sándorrét – Ilona-völgy - Parádfürdő

Táv: 12 km; Szint: 320 m

Útjelzés: Piros sáv, piros kereszt, sárga sáv, sárga kereszt, piros kereszt, sárga és zöld sáv

Elindulunk Parádfürdőről a 24-es számú műút autóbusz állomásától a piros sáv turista útjelzésen keleti irányba Recsk felé. A műút padkáján haladva 800 méter után, a benzinkutat is elhagyva, jobbra befordulunk a jelzést követve a tölgyerdőbe. Helyenként 100-150 éves öreg tölgyfákat is láthatunk. Déli irányba haladva egyre meredekebb úton, a Hegyes-hegy oldalában jobbról fiatal fenyvest lezáró kerítés mellett, a Macska-hegy irányába lankás emelkedőn haladunk. Az első hegynyereg után a Veres-bérc oldalában lassan ereszkedünk a lejtőn, majd egy fenyveserdő után a negyedik kilométernél elérjük az erdei műutat. Innen tovább nyugati irányba a piros kereszt jelzésű úton a Csiklósd kútig haladunk. A kútnál magas zsúrlók között jó ivóvizet találunk. A kút után 100 méterrel letérve a műútról keresztezzük a Fülemüle-völgy vízfolyását, majd fiatal erdőt keresztezve kiérünk a tágas Ilona-völgyi virágos rétre. Áthaladunk a vadgesztenye fasoros úton, elhagyjuk a piros kereszt jelzést, és a sárga sáv jelzésű úton nyugat felé a Macskalyuk meredek szurdokon felérünk a Pálbükki nyeregbe. Hat erdei dűlőút találkozásában áttérünk a sárga kereszt turista jelzésre. Észak-nyugati irányban, a Pál-bükki patak vízfolyását keresztezve, elérjük ismét az erdei műutat. A műúton keleti irányban haladva már a piros kereszt turista jelzést követve a Sándor-gödör mentén érünk a Sándorrétre. Innen északi irányban az Ilona-völgyön érünk vissza a Károlyi kastély mögött, végig a műúton, a kiindulási pontunkra, a sárga és zöld sáv jelzésen.


Parádfürdői körséta II.

Útvonal: Parádfürdő – Parád – Parádóhuta – Klarissza-forrás – Pál-bükki-patak szurdoka – Pál-bükki nyereg – Szt. István csevice - Parádfürdő

Táv: 10 km; Szint: 150 m

Útjelzés: Sárga sáv, piros kereszt, sárga kereszt, sárga sáv, végül sárga és zöld sáv

Parádfürdő szanatórium autóbusz megállótól nyugati irányban, Parád felé haladunk a műút melletti járdán a sárga sáv jelzésű turistaúton. Látnivalók: Cifra istálló, kocsimúzeum, palóc-ház. A parádi híd után a sárga jelzés letér a műútról, elhalad a fafaragó házánál, majd dél irányban a parádóhutai műutat követve ér Parádóhutára. A sárga sáv jelzésen érjük el a méhészkertet, itt a Klarissza-forrás ( csevive ) pihenőhelynél időzhetünk. A forrástól visszafordulunk északnak a sárga sáv jelzésen, a piros kereszt turistaút elágazásig. Kelet felé fordulva a Köves-patakot keresztezve, az erdei műutat is keresztezzük és rátérünk a sárga kereszt jelzésre. A Pál-bükki-patak szurdokán felfelé haladunk, keresztezzük a vízfolyást és felérünk a Pál-bükki nyeregbe. Innen a sárga sáv jelzésen kelet felé, lefelé ereszkedünk a Macska-lyuk szurdokán, az Ilona-völgyi gesztenyesoros műútig. A műúton északi irányba fordulva a zöld sáv jelzést követve érintjük a Szent István csevice-kút pihenőhelyet.  Tovább haladva északi irányba, a Sándor-réten át, visszaérünk a zöld és sárga sáv jelzésen a kiindulási pontig.

 

Kékesi körtúra

Táv: 9 km; Szint: 300 m

Jelzés: kék sáv, kék kereszt, piros kereszt, kék sáv

Kékes-tetőről az 1014-es magassági pontról indulunk keleti irányba az országos kék, és sárga sáv turistajelzésen. A Szépkilátó előtti nyeregben északra fordulunk a meredek völgy felé, a kék kereszt jelzésen. A Gabi halála után érjük el a Pisztrángos tavat. Itt esővédő ház, kiépített tűzrakók, padok, pihenőhelyek és jóvízű forrás található. Pihenő után a piros kereszt jelzés mentén haladunk a Vörösmarty turistaházig. A 24-es utat keresztezve, az autóbusz megállónál rátérünk az országos kék és piros sáv jelzésű turistaútra. Ezen az úton igen szép bükkerdőben érhetünk Mátraházára az autóbusz megállóba. ( Üzletek, étterem, lángossütő stb…) Innen Kékesre az országos kék jelzésen juthatunk. Először 300 m-t műúton teszünk meg, majd a többit a kékesi déli sípályán haladva. Innen menetrendszerinti autóbusz járatokkal közelíthető meg gyöngyös és Budapest.

 

Mátraházi körtúra

Táv: 11 km; Szint: 400 m

Jelzés: sárga négyszög, sárga kör, sárga kereszt, piros sáv

Indulás Mátraházáról az autóbusz megállótól déli irányban, a sárga négyszög turista jelzésen. Az autóparkoló sarkán nyugati irányba fordulva a Görgő-bikk északi lejtőjét követve, nagyon szép ősbükkös erdőn át érjük el az erdei műutat. Az út kereszteződése után száz méterrel balra fordulunk, és letérünk a sárga négyszög jelzésről a sárga kör jelzésre. Ezen déli irányba haladva érjük el a  Farkas-kutat. Itt esővédő ház, tűzrakóhely, és jó ivóvíz várja a turistát. Innen déli irányban a sárga kereszt jelzés mentén haladva érünk Sástóra. Innen tovább déli irányban, a Körtvélyesen át, a Kozmári kilátót érintve Mátrafüred központjába érünk be. Innen a piros sáv jelzést követve a Kallók völgyében Máriácska, Gyökeres-forrás érintésével az edzőtábor kerítése mellett érünk vissza Mátraházára, a piros sáv jelzésen.

 

Mátrafüredről induló túrák

Mátrafüredi körséta

Táv: 7600 m; Szint: 280 m

Jelzés: zöld sáv, sárga háromszög, zöld kereszt, jelzetlen út, kék háromszög, sárga kereszt, piros sáv

Sétánk a mátrafüredi centrumban lévő autóbusz megállóból indul. Átsétálunk a 24-es sz. műút kijelölt gyalogátkelő helyénél, és nyugat felé a zöld sáv  turista jelzést követve a Béke úton haladunk. Elhagyjuk az árusító pavilonok sorát, gyógyszertárat, üzleteket, és áthaladva a hídon a szabadtéri színpad mellett a kultúrházhoz érünk. Az épület előtt áthaladunk az Üdülősor utcán, és tovább haladunk nyugat felé a parkon át. Az utolsó épület kerítése után, a föld alatti víztározó előtt jobbra befordulunk a zárt tölgyerdőbe. Figyeljük az út jelzését, mert 30 m után zöld sávról kiágazik az észak felé tartó sástói sárga háromszög jelzés. A zöld sávot követjük, balra fordulva nyugati irányba, majd 40 m után letérünk a zöld sávról és a sárga háromszög jelzést követve ismét balra dél felé fordulunk. Meredeken, kapaszkodó úton, közel 30 m-es szintemelkedéssel érünk fel a Dobogó-hegyre. Déli irányba szép kilátás nyílik Gyöngyössolymos és Gyöngyös felé. Tovább haladva délkeleti irányba utunk lefelé vezet, és feltűnik előttünk a Kozmári kilátó. Érdemes körültekinteni. Jól látszik a sárhegyi gyár, és a hegyen túl Mátrai Hőerőmű tornyai. A kilátóból leérve áthaladunk a Hegyalja úton és leérünk az üdülősor útra. Eddig a sárga háromszög jelzésen közlekedtünk. Az Üdülősornál jobbra fordulunk, és a zöld kereszt jelzést követve dél felé, majd az első utcában balra fordulva kelet felé keresztezzük a Kispatakot, és a parkerdő kiépített sétányán a 24-es műútig sétálunk. A feltételes autóbusz megállónál átmegyünk a  műút másik oldalára. Tovább követve a zöld kereszt jelzést elérjük az erdész utat és déli irányban az iskola bejáratáig haladunk. Az Erdész úton balra fordulva elhagyjuk a zöld kereszt jelzést és keleti irányban áthaladunk a pálosvörösmarti úton, majd tovább keletre az abasári úton érjük el a Bene-patak hídját. Elhagyva a lakott területet, dűlőúton öreg fenyőfák között haladunk át az erdőn. Az erdő szélén a zártkerteknél balra , észak-keleti irányba fordulva felkapaszkodunk az erdőt záró dűlőúton a Bene-hátra.Jobbról zártkertek és szőlők mentén elérjük az elektromos távvezetéket, majd azon áthaladva, fokozatosan  északi irányban a dűlőúton haladunk. A fenyves erdő ligetté ritkul, és igen szép kilátás nyílik keleti és déli irányba. Az utat balról „kíséri” az elektromos távvezeték. 1 km-es  séta után érjük el a Kőporos-tetőt. Balról a koronglövő pálya felől sokszor fegyverropogás hallatszik. A dűlő úton tovább haladva keresztezzük a Mátrafüredről Kékes felé tartó piros és zöld sáv jelzésű turistautakat. Kis tisztás, és pihenőpad, majd telepített fenyves mentén érjük el a gyermektábor felé haladó burkolt erdei utat. Itt nyugat felé fordulva a négyes elágazásnál a sorompóval zárt úton 500 m-re a gyermektábor kerítése után, a Csatorna-patak hídjánál jobbra fordulunk az aszfalt úton. Jelzetlen úton haladunk észak-keleti irányba és 600 m-re az Ördög ( Hertelendi ) forráshoz érünk. Esővédő ház, pihenőhely és jó ivóvíz vár bennünket. A forrást elhagyva a hegy felőli oldalon találkozunk a kék háromszög turista jelzéssel, melyen déli irányban a hegyoldalon a műúttal párhuzamosan haladunk. 400 m után keresztezzük a  kék kereszt jelzésű sétautat, mely a Benevár felé vezető gerincen halad. Innen a sétaúton a sárga kereszt jelzést követve, szintben haladunk északi irányba fordulva, majd 400 m után a Kallók völgyébe a Máriácskához érünk. Pihenőhely, esővédő és padok biztosítják, hogy fáradtságunkat kipihenve, a tervezett további utunkat lerövidítve, a piros sáv jelzésen , az 1 km-re lévő kiindulási pontunkra, a centrumba visszaérkezzünk.Ha körutunkat tovább folytatjuk, a Máriácskától a lépcsősoron felfelé, a meredek sárga kereszt jelzésű úton felkapaszkodunk a 400 m távolságra lévő Rákóczi forráshoz. Itt is kellemes pihenőhelyet, padokat, asztalokat és iható kellemes vizű forrást találunk. A Rákóczi forrástól déli irányba haladva a sárga sáv jelzésen, a 600 m-re lévő Muzsla kilátóhoz érünk. Innen gyönyörű körpanorámában van részünk. Mátrafüred és a völgyben kanyargó 24-es  műút és a sástói kilátó torony tárul elénk. Innen az utunk meredeken vezet lefelé a sárga sáv jelzésen. Hamarosan elérjük Mátrafüred házait és a Muzsla úton érjük el az üdülőhely központját, kiindulási pontunkat. A körsétából a lakott területeket érintve, utunkat három helyen is lerövidíthetjük tetszés szerint.


 

Mátrafüred – Sástó körséta

Táv: 4500 m; Szint: 350 m

 Jelzés: Piros kör, sárga kereszt, sárga háromszög

Sétánk a mátrafüredi centrumban lévő autóbusz állomástól indul. Északi irányban a piros kör jelzésen indulunk, majd 100 m után az Akadémia utcán aszfaltozott úton haladunk. Az Akadémia Üdülő bejárata előtt letérünk a műútról és pár lépcsőn a madárrezervátumhoz érünk. Itt a fákon madáretetők, odúk és tájékoztató táblák vannak elhelyezve. A piros kör jelzésű turistaúton tovább haladunk északi irányba öreg tölgyfák között, és lassan emelkedő terepen érjük el a Rákóczi forrást. A forrást a Mátra Egylet 1887-ben telepítette, és ekkor épült a fölötte lévő Nagy-Lapát-tetőn a 2001-es évben fejújított Hanák kilátó is. A forrástól észak-nyugati irányba haladunk a sárga kereszt jelzésen Sás-tó felé. Az út északi oldalán az intenzív erdőművelés nyomán kopár területek láthatók. 1 km után elérjük és keresztezzük a nagyforgalmú 24-es műutat. A Sástónál tájékoztató térképet, üzleteket, vendéglőt, lángossütőt találunk. Lehet csónakázni a hangulatos tavon, mely a tenger szintje felett 500 m magasságban fekszik. Fahidakon sétálhatunk át az 50-es évek közepén épült  40 m magas kilátóhoz. Ez a kilátó az algyői olajfúrók tulajdonát képezte és Szegedről hoztuk el, majd az olajfúró tornyot a Gyöngyösi Váltógyár dolgozói alakították át kilátóvá. Hangulatos játszótér, esővédő házak és horgászási lehetőség biztosítja a kikapcsolódást. Innen déli irányban a tó partjáról indul a sárga háromszög jelzésű turistaút. Aszfaltozott úton megyünk át a hétvégi házak telepén és a kemping tábor mellett utunkkal párhuzamosan halad a 24-es műút, melynek forgalma a sétálókat nem zavarja. Utunk folyamatosan lefelé vezet a Kötvélyes-hegyen és a Tarma-tetőn déli irányban. A Sástótól közel két kilométer után érjük el az utolsó szakaszán igen meredek lejtő, szánkópálya mellett a zöld sáv jelzést. Ez a jelzés Lajosháza felé halad. Mi a sárga háromszög jelzésen, mintegy 30 m-en a zöld sávval párhuzamosan, majd arról letérve a Dobogó-hegyre érünk. Innen pár száz méterre a Kozmári kilátóból szép kilátás nyílik.. Lépcsősor vezet a hegyaljai utat keresztezve, majd az Üdülősor úton balra fordulva a kultúrházig. Innen jobbra fordulva érjük el az üdülő centrumát, kiindulási pontunkat.

 

Gyöngyösről induló túrák

Farkasmályi pincék

Útvonal: Gyöngyös - Farkasmályi pincék – Farkasmályi v.m.

Táv: 2500 m;      Szint: 50 m

Útjelzés: jelzetlen

Gyöngyös felsővárosi temető autóbusz és Mátravasút állomásától kiindulva észak felé, a 24 es műúttal párhuzamos kerékpár aszfaltúton induljunk el. Mintegy 100 m után keresztezzük a műutat és áttérünk annak baloldali zöld sávjára. Egy kilométeren belül elérjük a  Szent István Egyetem Mezőgazdasági Karának telephelyét. Az utunk szépen művelt szőlőskertek között halad észak felé. Kísérjük figyelemmel a kerékpárral közlekedőket. Ezen az úton a második kilométer után elérjük az út túloldalára telepített farkasmályi vasúti megállót. A 24-es sz. műutat keresztezve, kelet felé fordulunk elhagyva a kerékpárutat, és széles kocsiúton a Sár-hegy felé haladunk. 500 m után áthaladva a külső Mérges-patak hídján, megérkezünk az igen hangulatos farkasmályi pincesorra. Árnyas patakparton, kiépített pihenőhelyeken a Regélő Borházcsárda és magánpincék látogatása kellemes időtöltés. Visszafelé 500 m után újra elérjük a kisvasút állomását, ahonnan menetrendszerinti járattal térhetünk vissza.


 

Mátrai séták Gyöngyösről

Útvonal: Pipishegyi v.m. - Pipishegyi repülőtér – Szent Anna tó – Pipishegyi v.m.

Táv: 6100 m; Szint: 140 m

Útjelzés: jelzetlen – Sárga sáv - jelzetlen

Gyöngyösről a Mátravasút állomásról menetrend szerint induló járattal érjük el a pipishegyi állomást. Gyalogtúránk innen indul északi, majd keleti irányba aszfaltozott műúton, a pipishegyi gyakorlótér füves terepén. Az útról szép kilátás nyílik a Pipishegy és a sárhegyi zártkertek felé. Két kilométer séta után elérjük a repülőtér épületeit, hangárjait. A területen büfé üzemel. A nagyforgalmú vitorlázó repülőtéren, a zöld gyepen parkoló kapcsú gépek megtekinthetők. Gyönyörködhetünk a vontatógépekkel felhúzott vitorlázókban. A Sár-hegynek ez a repülőtere fokozottan védett flórával és faunával rendelkezik. ( Kosborok, nőszirom, kornis tárnics, salamonpecsét, különféle gombák, stb.., melyek szedése szigorúan tilos ) a repülőtér Pálosvörösmart felőli részén keressük meg a sárga sáv jelzést, hogy ezen dél felé indulhassunk tovább. Ezen a jelzett úton, - mely tanösvény is, - színes útmutató táblák találhatók a területen található növényritkaságokról. A repülőteret délkelet felé elhagyva 1500 m után érjük el a Szent Anna tavat és kápolnát. Innen nagyon szép kilátás nyílik Abasár település és a Mátrai Erőmű felé. Visszafelé kanyarodva a gyártelep kerítése mentén, 600 m-en belül elérjük a kiépített autóparkolót. Innen műúton sétálunk vissza a 2 km.-re lévő pipishegyi kisvasút kiinduló állomásához.


 

Mátrai séták Gyögyösről

Táv: 8 km; Szint: 320 m

Útjelzés: Sárga sáv - Sárhegyi botanikus túra

Útvonal: Gyöngyös – Sár-hegy - Mátrafüred

Gyöngyösről a felsővárosi temető autóbusz és kisvasúti megállójából indulunk gyalogtúránkra, keleti irányba a Visonta-hegy felé. A temető kerítésével párhuzamosan, majd a külső Mérges-patak hídján át szőlőskertek között haladva, 1 km után érjük el a Szőke-kutat. Innen meredeken emelkedik a sárga sávjelzésű gyalogösvénnyé szűkült utunk a Visonta-hegy nyergébe.  A második km után zártkertek és elhagyott kőgátas gyümölcsösök között érünk fel a hegy nyergébe, ahol „találkozunk” a természetvédelmi területen elhelyezett színes jelzőtáblákkal. Ezeken a táblákon a fokozottan védett terület növény és állatvilágának, valamint a hegyvidék kialakulásának részletes leírása található.A Visonta-hegy 400 m-es  tengerszint feletti magassága után elérjük a Cseplye-tetőt, ahol megtaláljuk Szerencsés Imre botanikus emlékoszlopát. Neki is köszönhető, hogy OTVH 5/1975.sz.–u határozatával az országosan is ritkaság számba menő terület védetté lett nyilvánítva. Szép időben elérve a Sár-hegy 499 m tengerszint feletti magasságát, gyönyörű kilátás nyílik a Mátrára. Keletre a Mátrai Erőmű és nyugatra Gyöngyös város felé. A területen található védett növények ( árvalányhaj, törpe mandula, kosborok, stb.. ) begyűjtése szigorúan tilos. A Sár-hegy tetőről lefelé a gerincen érjük el a Szt.Anna tavat és kápolnát. Innen sárga sáv jelzést követve a repülőtér mellett mintegy további 12 színes tábla tájékoztat bennünket a fiatal tölgyerdőben a védett értékekről. A Pipishegy oldalában érjük el Mátrafüreden az Erdészeti Szakiskolát, melynek udvara is igen látványos.

 

Legfrissebb hírek

Megyei Szövetségek elérhetőségei

Baranya megye tth.klara@t-online.hu

Bács-Kiskun megye bkarcsi@t-online.hu

Békés megye atek53@t-online.hu

B-A-Z megye hegyitura@eszaktura.hu

Csongrád megye kovacsbalazsster@gmail.com

Fejér megye info@fejer-tura.hu

Hajdú-Bihar megye hajdutura@upcmail.hu

Jász-Nagykun-Szolnok megye vajkodon@gmail.com

Komárom-Esztergom megye ivvtata@gmail.com

Nógrád megye info@zute.hu

Pest megye tbaratpest@freemail.hu

Somogy megye smsport@enternet.hu

Szabolcs megye tirpakturista@tirpakturista.hu

Tolna megye tolnaiturista@freemail.hu

Vas megye vastermszetbarat@t-online.hu

Veszprém megye vmtsz@citromail.hu

Zala megye zmtbsz@gmail.com

Megosztás
Partnereink

Az Egererdő Zrt. közjóléti tevékenysége és erdei iskolája.

 

Eseménynaptár